Sečka - Čips

Krajni proizvod nam je biomasa

Biomasa kao obnovljivi izvor energije je biorazgradiva materija nastala u poljoprivredi, šumarstvu i pratećoj industriji kao i domaćinstvu. Obuhvata biljke i delove biljaka, gorivo dobijeno od njih, ostatke biljnog i životinjskog porekla nastale u poljoprivredi, ostatke u šumarstvu i biorazgradive ostatke prehrambene i drvne industrije koji ne sadrže opasne supstance. Vec duzi niz godina proizvodimo drveni čips, od 100% borovog drveta Prevoz do krajnjeg korisnika vrši se šleperima sa pokretnim podom ili kiperima u zavisnosti od prilaza do kupca.


Kontaktirajte nas

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas putem email-a ili pozivom na naznačene kontakt telefone.