Piljevina od bora

Piljevina od bora

Sitni otpaci od drveta dobijeni pri obradi trupaca, Osim sto je koristi za izradu peleta, briketa itd Piljevina sve vise svoje potrebe gradi I u poljuprivredi Prevoz do krajnjeg korisnika vrši se šleperima sa pokretnim podom ili kiperima u zavisnosti od prilaza do kupca.


Kontaktirajte nas

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas putem email-a ili pozivom na naznačene kontakt telefone.